63f06e9e91f31facb0902ef1a5b4efd2 - 09/02/2016 - 14:56

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
woensdag, december 23, 2015
MB tot benoeming van de vertegenwoordigers van de federale staat en de aanwijzing van het federale voorzitterschap in het coördinatieorgaan en de aanduiding van een coördinator van het secretariaat van het vergunningscoördinerend en -faciliterend comité voor Trans-Europese energie-infrastructuurprojecten
Inwerkingtreding op 14 januari 2016
energie
informatie
Ook beschikbaar in: Frans