e5f6a88a4fec8823fd68b5193dc2efcd - 23/03/2017 - 15:35

Aandacht, het juridisch nieuws wordt niet meer opgevolgd sinds 28 februari 2017. Deze site is niet langer actueel en zal op 1 september 2022 gedeactiveerd worden.
Federale staat
dinsdag, oktober 4, 2016
KB tot wijziging van het KB van 23 juni 2010 betreffende de vaststelling van een kader voor het bereiken van een goede oppervlaktewatertoestand
Inwerkingtreding op 31 oktober 2016  
water
water (zee)
water (oppervlaktewater)
water-afvalwater
Ook beschikbaar in: Frans