6191e331e62e04dc12ed603fb0d3844d - 22/03/2017 - 12:19

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Brussels Hoofdstedelijk gewest
donderdag, oktober 6, 2016
BBR tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de ordonnantie van 29 juli 2015 houdende oprichting van het Brussels Planningsbureau
Inwerkingtreding op 21 oktober 2016
planning
Ook beschikbaar in: Frans