6186da3df0a55abed9b11c7c21c963f1 - 28/09/2015 - 17:19

Aandacht, het juridisch nieuws wordt niet meer opgevolgd sinds 28 februari 2017. Deze site is niet langer actueel en zal op 1 september 2022 gedeactiveerd worden.
Federale staat
donderdag, juli 30, 2015
Grondwettelijk Hof. Bericht
Prejudiciële vragen ; artikel 58 van de ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems ; artikelen 10, 11 en/of 16 van de Grondwet ; belastingvermindering verleend voor uitgaven voor de vervanging
bodem
Grondwettelijk hof
Ook beschikbaar in: Frans