5e4ad8f4fac14f1970655e8e6a07af29 - 20/04/2017 - 15:58

Aandacht, het juridisch nieuws wordt niet meer opgevolgd sinds 28 februari 2017. Deze site is niet langer actueel en zal op 1 september 2022 gedeactiveerd worden.
Brussels Hoofdstedelijk gewest
donderdag, februari 3, 2011

Ordonnantie die de milieu- en energiewetgeving in overeenstemming brengt met de regels van richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt

Inwerkingtreding op 4 februari 2011

bodem
energie
fauna en flora
vergunning
beroep
bouw/gebouw
dier
elektriciteit
EPB
formulier
ingedeelde inrichting
koeling (CFK/HCFK/HFK)
Leefmilieu Brussel (BIM)
milieueffecten
openbaar onderzoek/Overlegcommissie
verwarming
Ook beschikbaar in: Frans