5bc93724745d01db4a66de4189604b1a - 28/11/2016 - 17:23

Aandacht, het juridisch nieuws wordt niet meer opgevolgd sinds 28 februari 2017. Deze site is niet langer actueel en zal op 1 september 2022 gedeactiveerd worden.
Europese Unie
donderdag, september 22, 2016
Gedelegeerde verordening (EU) 2016/2071 tot wijziging van rerordening (EU) 2015/757 van het Europees Parlement en de Raad voor wat betreft de methoden voor de monitoring van de kooldioxide-emissies en de regels voor het monitoren van andere relevante informatie 
Inwerkingtreding op 16 december 2016
energie
lucht
klimaat
Ook beschikbaar in: Frans