6df4854bac5612325e2afbf8d25bacba - 02/02/2017 - 11:52

Aandacht, het juridisch nieuws wordt niet meer opgevolgd sinds 28 februari 2017. Deze site is niet langer actueel en zal op 1 september 2022 gedeactiveerd worden.
Europese Unie
maandag, januari 30, 2017
Uitvoeringsverordening (EU) 2017/157 tot verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof thiabendazool overeenkomstig verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie
Inwerkingtreding op 22 february 2017
productnormen
producten
Ook beschikbaar in: Frans