54f6b23fe5fe41ce3880ee7896198a0e - 20/07/2016 - 17:16

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
donderdag, maart 3, 2016
Besluit van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle tot wijziging van het besluit van 1 maart 2012 van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle houdende de vaststelling van de beroepsactiviteiten bedoeld in artikel 4 van het KB van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen 
Inwerkingtreding op 24 maart 2016
producten
straling
industrieel ongeval
ioniserende straling
Ook beschikbaar in: Frans