dbd5d83b5efc2cbace749abb3cd46d18 - 16/03/2017 - 16:20

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Brussels Hoofdstedelijk gewest
donderdag, december 8, 2016
Ordonnantie houdende instemming met : het Akkoord tussen het Koninkrijk België en Bioversity International, ondertekend te Brussel op 3 december 2012, tot wijziging van het zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en het Internationaal Plant Genetic Resources Institute, ondertekend te Brussel op 15 oktober 2003
In werkingtreding op 4 februari 2017
fauna en flora
informatie
samenwerkingsakkoord
Ook beschikbaar in: Frans