a5b182d94ea417a5d19368b6b5505e2e - 23/12/2016 - 10:46

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
woensdag, december 14, 2016
Richtlijn (EU) 2016/2284 van het europees parlement en de Raad betreffende de vermindering van de nationale emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen, tot wijziging van richtlijn 2003/35/EG en tot intrekking van richtlijn 2001/81/EG 
Inwerkingtreding op 31 december 2016
lucht
klimaat
Ook beschikbaar in: Frans