4e73ff4f6a6c4617014a8cdd71128484 - 25/04/2017 - 11:01

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
maandag, februari 15, 2016
KB tot uitvoering van de verordening (EU) n° 1257/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013 inzake scheepsrecycling, en tot wijziging van verordening (EG) n° 1013/2006 en van richtlijn 2009/16/EG
Inwerkingtreding op 11 maart 2016

 
afval
financiën
Ook beschikbaar in: Frans