1a0b5e4910ac436c4868568a3fa7c92d - 18/11/2015 - 12:28

Aandacht, het juridisch nieuws wordt niet meer opgevolgd sinds 28 februari 2017. Deze site is niet langer actueel en zal op 1 september 2022 gedeactiveerd worden.
Brussels Hoofdstedelijk gewest
donderdag, oktober 22, 2015
BBR betreffende de aanwijzing van de in artikel 5 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening bedoelde gemachtigde ambtenaren
Inwerkingtreding op 6 november 2015

Erratum
planning
Ook beschikbaar in: Frans