4be9af5a5a6cf039cb1c6410a90fcb87 - 20/07/2016 - 17:18

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
donderdag, maart 3, 2016
Besluit van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle tot vaststelling van de voorwaarden voor de verwijdering van afgedankte ionisatierookmelders die voor niet huishoudelijk gebruik aangewend werden Entrée en vigueur le 24 mars 2016
uitbatingsvoorwaarden
ioniserende straling
Ook beschikbaar in: Frans