4b6b3db6d3eba19f407fbead2c98f747 - 25/04/2017 - 11:04

Aandacht, het juridisch nieuws wordt niet meer opgevolgd sinds 28 februari 2017. Deze site is niet langer actueel en zal op 1 september 2022 gedeactiveerd worden.
Federale staat
donderdag, december 20, 2007
Federaal ontwikkelingsplan 2015-2025 van het transmissienet voor elektriciteit - Publicatie krachtens artikel 13 van het KB van 20 december 2007 betreffende de procedure voor uitwerking, goedkeuring en bekendmaking van het plan inzake ontwikkeling van het transmissienet voor elektriciteit
Opwerkingtreding op 11 februari 2008
energie
informatie
elektriciteit
energie (markt/distributie)
milieueffecten
Ook beschikbaar in: Frans