47ce0a9b2f643a57c6bf874d143f5b1e - 20/07/2016 - 16:52

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Brussels Hoofdstedelijk gewest
vrijdag, december 18, 2015
Ordonnantie houdende wijziging van de ordonnantie van 16 juli 1998 betreffende de toekenning van subsidies om investeringen van openbaar nut aan te moedigen 
 Inwerkingtreding op 10 november 2015
energie
financiën
toelage
Ook beschikbaar in: Frans