27844a605f57c916d11a7775ee8ccc93 - 29/03/2017 - 15:32

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Brussels Hoofdstedelijk gewest
woensdag, december 7, 2016
Ordonnantie houdende instemming met : het Akkoord tussen het Koninkrijk België en het Europees Instituut voor Bosbouw betreffende de voorrechten en immuniteiten van het Verbindingsbureau van het Europees Instituut voor de Bosbouw, ondertekend te Brussel op 9 oktober 2013 
Inwerkingtreding op 8 januari 2016
fauna en flora
milieuovereenkomst
internationale overeenkomst
Ook beschikbaar in: Frans