42822df6b5bb1547ea2403f72db84636 - 25/04/2017 - 16:33

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Brussels Hoofdstedelijk gewest
donderdag, september 2, 2010

BBR houdende diverse bepalingen betreffende de exploitatie van en het toezicht op inrichtingen die bepaalde aan de REACH-verordening onderworpen stoffen als zodanig of in een mengsel gebruiken

Inwerkingtreding op 4 oktober 2010

bodem
producten
uitbatingsvoorwaarden
veiligheid (brand)
vergunning
brand
gevaarlijke stof
ingedeelde inrichting
verpakking
water-afvalwater
Ook beschikbaar in: Frans