42822df6b5bb1547ea2403f72db84636 - 25/04/2017 - 16:33

Aandacht, het juridisch nieuws wordt niet meer opgevolgd sinds 28 februari 2017. Deze site is niet langer actueel en zal op 1 september 2022 gedeactiveerd worden.
Brussels Hoofdstedelijk gewest
donderdag, september 2, 2010

BBR houdende diverse bepalingen betreffende de exploitatie van en het toezicht op inrichtingen die bepaalde aan de REACH-verordening onderworpen stoffen als zodanig of in een mengsel gebruiken

Inwerkingtreding op 4 oktober 2010

bodem
producten
uitbatingsvoorwaarden
veiligheid (brand)
vergunning
brand
gevaarlijke stof
ingedeelde inrichting
verpakking
water-afvalwater
Ook beschikbaar in: Frans