3b09f968fab1f4e7ff6f86c2e7aa1793 - 25/04/2017 - 17:03

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Brussels Hoofdstedelijk gewest
donderdag, mei 27, 2010

BBR tot wijziging van het besluit van de BBR van 23 november 1993 betreffende de openbare onderzoeken en de speciale regelen van openbaarmaking inzake stedenbouw en leefmilieu

Inwerkingtreding op 15 juli 2010

informatie
vergunning
formulier
milieueffecten
openbaar onderzoek/Overlegcommissie
Ook beschikbaar in: Frans