769a9cf87efc055a8205ce017b7fff60 - 16/02/2017 - 16:59

Aandacht, het juridisch nieuws wordt niet meer opgevolgd sinds 28 februari 2017. Deze site is niet langer actueel en zal op 1 september 2022 gedeactiveerd worden.
Brussels Hoofdstedelijk gewest
woensdag, december 7, 2016
Beslissing van het Brussels Instituut voor Milieubeheer houdende de vaststelling van een alternatieve berekeningsmethode tengevolge van een gelijkwaardigheidsaanvraag voor een van bouwproduct in het kader van de energieprestatieregelgeving
 
energie
verwarming
BWRO
EPB_berekening
Ook beschikbaar in: Frans