3279cab7c0c8f8f9a0b5dacef0298c68 - 20/12/2016 - 15:47

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
woensdag, november 30, 2016
Verordening (EU) 2016/2281 tot uitvoering van richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten, wat betreft eisen inzake ecologisch ontwerp voor luchtverwarmingsproducten, koelproducten, hogetemperatuurproces-chillers en ventilatorluchtkoelers  
Inwerkingtreding op 9 januari 2017
energie
andere
Ook beschikbaar in: Frans