3566e5b1995271cdf80010def1881cb4 - 11/01/2016 - 17:20

Aandacht, het juridisch nieuws wordt niet meer opgevolgd sinds 28 februari 2017. Deze site is niet langer actueel en zal op 1 september 2022 gedeactiveerd worden.
Europese Unie
dinsdag, januari 5, 2016
Verordening (EU) 2016/4 van de Commissie tot wijziging van verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot essentiële eisen inzake milieubescherming Inwerkingtreding op 26 januari 2016  
geluidshinder
milieueffecten
mobiliteit
Ook beschikbaar in: Frans