29eaa1c345f870d8245b5dce218b7832 - 23/03/2017 - 15:39

Aandacht, het juridisch nieuws wordt niet meer opgevolgd sinds 28 februari 2017. Deze site is niet langer actueel en zal op 1 september 2022 gedeactiveerd worden.
Federale staat
donderdag, september 1, 2016
KB tot wijziging van het KB van 2 juli 2014 tot regeling van de uitvoering van de controles op de toepassing van de wet van 21 december 1998 betreffende productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers
Inwerkingtreding op 8 oktober 2016
duurzame ontwikkeling
productnormen
Ook beschikbaar in: Frans