2d38f3e95166d923655c2c1c7be585db - 27/04/2017 - 09:31

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Brussels Hoofdstedelijk gewest
donderdag, juli 3, 2008

Ordonnantie houdende instemming met het protocol bij het Verdrag van 25 juni 1998 betreffende toegang tot informatie, inspraak van het publiek bij de besluitvorming en toegang tot de rechtspraak inzake milieuaangelegenheden, betreffende de registers inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen, ondertekend te Kiev op 21 mei 2003

Inwerkingtreding op 16 augustus 2008

informatie
beroep
internationale overeenkomst
openbaar onderzoek/Overlegcommissie
Ook beschikbaar in: Frans