2c1b9dcf523c8b86fd185281d33a7baa - 26/04/2017 - 15:36

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Brussels Hoofdstedelijk gewest
donderdag, februari 5, 2009

Rondzendbrief betreffende de opname van ecologische criteria en duurzame ontwikkelingscriteria in de overheidsopdrachten voor leveringen en diensten en tot wijziging van de ministeriële rondzendbrief van 8 juli 1993 betreffende het milieuvriendelijke verbruik (ecoconsumptie) en het afvalstoffenbeheer in de gewestelijke openbare besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Inwerkingtreding op 23 maart 2009

afval
duurzame ontwikkeling
gevaarlijk afval
nuttige toepassing
verpakking
Ook beschikbaar in: Frans