22f79eea6da5e839038b26d05dcf6883 - 20/09/2016 - 09:10

Aandacht, het juridisch nieuws wordt niet meer opgevolgd sinds 28 februari 2017. Deze site is niet langer actueel en zal op 1 september 2022 gedeactiveerd worden.
Europese Unie
woensdag, september 14, 2016
Verordening (EU) 2016/1628 inzake voorschriften met betrekking tot emissiegrenswaarden voor verontreinigende gassen en deeltjes en typegoedkeuring voor in niet voor de weg bestemde mobiele machines gemonteerde interne verbrandingsmotoren, tot wijziging van verordening (EU) nr. 1024/2012 en verordening (EU) nr. 167/2013, en tot wijziging en intrekking van richtlijn 97/68/EG
Inwerkingtreding op 6 october 2016
uitbatingsvoorwaarden
energie
productnormen
verbrandingsinstallatie
Ook beschikbaar in: Frans