26c6dd047f74c42e23862c26a8c54d30 - 06/09/2016 - 14:28

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
vrijdag, augustus 26, 2016
Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1429 van de Commissie tot goedkeuring van de werkzame stof Bacillus amyloliquefaciens stam MBI 600 overeenkomstig verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot wijziging van de bijlage bij uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie 
Inwerkingtreding op 28 augustus 2016
producten
Ook beschikbaar in: Frans