6f66872168211be73c0a2c0abaa17037 - 01/02/2016 - 15:55

Aandacht, het juridisch nieuws wordt niet meer opgevolgd sinds 28 februari 2017. Deze site is niet langer actueel en zal op 1 september 2022 gedeactiveerd worden.
Europese Unie
dinsdag, oktober 6, 2015
HJEU. Beschikking van het Hof. Zaak C-156/14
Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Consiglio di Stato ; Italië ; Tamoil Italia SpA/Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ; prejudiciële verwijzing ; artikel 99 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof ; artikel 191, lid 2, VWEU ; richtlijn 2004/35/EG ; milieuaansprakelijkheid ; nationale regeling volgens welke de overheid eigenaars van vervuilde gronden die niet tot de vervuiling ervan hebben bijgedragen niet kan verplichten preventie- en herstelmaatregelen uit te voeren, en die slechts voorziet in de verplichting tot vergoeding van de door de overheid uitgevoerde maatregelen ; verenigbaarheid met het beginsel dat de vervuiler betaalt, het voorzorgsbeginsel, het beginsel van preventief handelen en het beginsel dat milieuaantastingen bij voorrang aan de bron dienen te worden bestreden


 
bodem
beroep
Ook beschikbaar in: Frans