243e6e1b7500617a51bd48101cb29837 - 02/02/2017 - 11:18

Aandacht, het juridisch nieuws wordt niet meer opgevolgd sinds 28 februari 2017. Deze site is niet langer actueel en zal op 1 september 2022 gedeactiveerd worden.
Federale staat
donderdag, februari 2, 2017
Bericht voorgeschreven
Nietigverklaring van het besluit van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Jette van 4 oktober 2016 waarbij een verkavelingsvergunning wordt verleend
planning
vergunning
Jette
Ook beschikbaar in: Frans