243e6e1b7500617a51bd48101cb29837 - 02/02/2017 - 11:18

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
donderdag, februari 2, 2017
Bericht voorgeschreven
Nietigverklaring van het besluit van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Jette van 4 oktober 2016 waarbij een verkavelingsvergunning wordt verleend
planning
vergunning
Jette
Ook beschikbaar in: Frans