20423c33903e57955146d63e6c4613e0 - 20/04/2017 - 16:18

Aandacht, het juridisch nieuws wordt niet meer opgevolgd sinds 28 februari 2017. Deze site is niet langer actueel en zal op 1 september 2022 gedeactiveerd worden.
Brussels Hoofdstedelijk gewest
donderdag, oktober 28, 2010

BBR dat de milieu- en energiewetgeving in overeenstemming brengt met de regels van richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt

Inwerkingtreding op 4 februari 2011

afval
bodem
energie
fauna en flora
informatie
lucht
producten
uitbatingsvoorwaarden
vergunning
water
benzinestation
beroep
brandstof
dier
elektriciteit
elektriciteit (toestel)
energie (markt/distributie)
gas
gevaarlijk afval
gevaarlijke stof
GGO/GGM
ingedeelde inrichting
koeling (CFK/HCFK/HFK)
Leefmilieu Brussel (BIM)
LPG
milieueffecten
nuttige toepassing
PCB/PCT
VOS/oplosmiddel
water (oppervlaktewater)
water-afvalwater
Ook beschikbaar in: Frans