1d6fed63d87a62d979569a1068b2d163 - 15/03/2017 - 11:19

Aandacht, het juridisch nieuws wordt niet meer opgevolgd sinds 28 februari 2017. Deze site is niet langer actueel en zal op 1 september 2022 gedeactiveerd worden.
Brussels Hoofdstedelijk gewest
donderdag, december 15, 2016
BBH tot wijziging van het besluit van 30 oktober 2009 betreffende bepaalde antennes die elektromagnetische golven uitzenden en van het BBH van 4 maart 1999 tot vaststelling van de ingedeelde inrichtingen van klasse IB, IC, ID, II en III in toepassing van artikel 4 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen Inwerkingtreding op 22 januari 2017
straling
vergunning
elektriciteit (installatie)
ingedeelde inrichting
Ook beschikbaar in: Frans