1d31e3ee9e530a2281dd605e51d60a25 - 20/04/2017 - 13:00

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Brussels Hoofdstedelijk gewest
donderdag, mei 19, 2011

Ordonnantie tot gedeeltelijke omzetting van de richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Inwerkingtreding op 9 juni 2011

algemeen
vergunning
Ook beschikbaar in: Frans