17df5bde05f4f71ed864d40c6497d7f1 - 25/04/2017 - 10:36

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Brussels Hoofdstedelijk gewest
maandag, maart 21, 2016
Beslissing van het Brussels Instituut voor Milieubeheer houdende de vaststelling van een alternatieve berekeningsmethode tengevolge van een gelijkwaardigheidsaanvraag voor een van bouwproduct in het kader van de energieprestatieregelgeving
Inwerkingtreding op 15 april 2016
energie
EPB_berekening
Ook beschikbaar in: Frans