17dca91cf30087fb870f0c3ce32758ad - 21/11/2016 - 17:12

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
woensdag, oktober 26, 2016
Verordeningen (EU) 2016/1952 van het europees Parlement en de Raad betreffende Europese statistieken over de prijzen van aardgas en elektriciteit en houdende intrekking van Richtlijn 2008/92/EG
Inwerkingtreding op 7 december 2016
energie
energie (markt/distributie)
Ook beschikbaar in: Frans