15278

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Brussels Hoofdstedelijk gewest
donderdag, februari 20, 2014
BBR tot aanwijzing van de in artikel 313/3 en artikel 313/9 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening bedoelde ambtenaren
Inwerkingtreding op 1 augustus 2014
 
fauna en flora
informatie
afval
vergunning
dier
milieueffecten
groenruimte
openbaar onderzoek/Overlegcommissie
Ook beschikbaar in: Frans