15269

Aandacht, het juridisch nieuws wordt niet meer opgevolgd sinds 28 februari 2017. Deze site is niet langer actueel en zal op 1 september 2022 gedeactiveerd worden.
Federale staat
donderdag, januari 22, 2015
Grondwettelijk hof. Uittreksel uit arrest nr. 1/2015
Beroep tot vernietiging ; wet van 17 juni 2013 houdende fiscale en financiële bepalingen en bepalingen betreffende de duurzame ontwikkeling ; ingesteld door de vennootschap naar Luxemburgs recht Robeco Capital Growth Funds, SICAV ; vernietiging
financiën
duurzame ontwikkeling
Grondwettelijk hof
beroep
Ook beschikbaar in: Frans