15255

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
vrijdag, maart 13, 2015
Uitvoeringsverordening (EU) 2015/429 van de Commissie tot vaststelling van de modaliteiten voor het opleggen van heffingen voor de kosten van geluidshinder
Inwerkingtreding op 3 april 2015
financiën
geluidshinder
Ook beschikbaar in: Frans