71869ccf47994384c8a7867cf1f8a954 - 21/03/2017 - 16:57

Aandacht, het juridisch nieuws wordt niet meer opgevolgd sinds 28 februari 2017. Deze site is niet langer actueel en zal op 1 september 2022 gedeactiveerd worden.
Federale staat
zondag, december 11, 2016
KB houdende toekenning van een toelage van maximum 3.750 euro aan de VZW « Formation Education Culture » (FEC) betreffende haar activiteiten in het kader van het Réseau Intersyndical de Sensibilisation à l'Environnement « RISE »
Inwerkingtreding op 9 february 2017
financiën
informatie
toelage
Ook beschikbaar in: Frans