71869ccf47994384c8a7867cf1f8a954 - 21/03/2017 - 16:57

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
zondag, december 11, 2016
KB houdende toekenning van een toelage van maximum 3.750 euro aan de VZW « Formation Education Culture » (FEC) betreffende haar activiteiten in het kader van het Réseau Intersyndical de Sensibilisation à l'Environnement « RISE »
Inwerkingtreding op 9 february 2017
financiën
informatie
toelage
Ook beschikbaar in: Frans