11f3a904aed2c95fc2ebcdb4ff4a6868 - 31/10/2016 - 14:51

Aandacht, het juridisch nieuws wordt niet meer opgevolgd sinds 28 februari 2017. Deze site is niet langer actueel en zal op 1 september 2022 gedeactiveerd worden.
Brussels Hoofdstedelijk gewest
dinsdag, oktober 18, 2016
BBR houdende aanstelling van een beambte bevoegd om toezicht te houden op de uitvoering van de ordonnantie van 3 juli 2008 betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg
Inwerkingtreding op 7 november 2016
mobiliteit
werven
Ook beschikbaar in: Frans