11f3a904aed2c95fc2ebcdb4ff4a6868 - 31/10/2016 - 14:51

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Brussels Hoofdstedelijk gewest
dinsdag, oktober 18, 2016
BBR houdende aanstelling van een beambte bevoegd om toezicht te houden op de uitvoering van de ordonnantie van 3 juli 2008 betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg
Inwerkingtreding op 7 november 2016
mobiliteit
werven
Ook beschikbaar in: Frans