6853c641506dbdfdb9fa9335adf9d019 - 29/08/2016 - 12:17

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
vrijdag, augustus 26, 2016
Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1433 van de Commissie inzake de erkenning van de regeling „Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme” voor het aantonen van de naleving van de duurzaamheidscriteria overeenkomstig de richtlijn 98/70/EG en de richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad
Inwerkingtreding op 15 september 2016
duurzame ontwikkeling
biobrandstof
Ook beschikbaar in: Frans