0512b032f4481b51c30ddb7665d622a0 - 30/05/2016 - 10:29

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Brussels Hoofdstedelijk gewest
maandag, mei 30, 2016
Bekendmaking van openbaar onderzoek. Ontwerp van gedeeltelijke wijziging van het gewestelijk bestemmingsplan (GBP) betreffende de Heizelvlakte en het milieueffectenrapport
planning
GBP
openbaar onderzoek/Overlegcommissie
Ook beschikbaar in: Frans