01b430ef9090805820c797081872d733 - 10/03/2017 - 09:40

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Brussels Hoofdstedelijk gewest
donderdag, december 22, 2016
MB tot erkenning van een gedeelte van de gemeente Sint-Joost-ten-Node als toeristisch centrum in uitvoering van het KB van 16 juni 2009 tot uitvoering van artikel 17, tweede lid, van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening
Inwerkintreding op 3 february 2017
informatie
planning
Ook beschikbaar in: Frans