0071c567977e76545feb49f7f8f2bdd8 - 17/10/2016 - 09:49

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
vrijdag, oktober 14, 2016
Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1826 van de Commissie tot niet-goedkeuring van de werkzame stof tricyclazool overeenkomstig verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen
Inwerkingtreding op 6 november 2016
producten
productnormen
Ook beschikbaar in: Frans